Fotosøndag på museet

Fotofest i nord!

Hva: Tromsø museum har omvisning i utstillingen «I fotografiets tid» fra to samiske byer i Nord-Sverige.

Hvor: Tromsø museum

Når: Søndag 31. oktober kl 13:00

Utstillingsprosjektet “I fotografiets tid” tar utgangspunkt i en samling amatørfotos fra to samebyer i Nord-Sverige som Tromsø Museum Universitetsmuseet fikk inn etter læreren og amatørfotografen Rolf Ärnström (1914-1997). Læreren Rolf Ärnström fotograferte sine elever i lek og hverdag, på en nær og respektfull måte som gjør hans bilder til en unik dokumentasjon av datidas reindriftssamfunn. Etnolog og dokumentarfotograf Helge A. Wold, fotoarkivar Sveinulf Hegstad og fotograf Mari Karlstad har omvisning i utstillingen kl 13:00.