Lørdagsuniversitetet

Fotofest i nord!

Kunstnerens kropp – medium, subjekt og objekt

Hva: Foredrag med tema kropp og foto

Hvor: Studenthuset driv

Når: Lørdag 30.10.2010 kl 13:00-14:00

——————————————————-

Selvportrett – Kunstnerens kropp som subjekt, objekt og medium

Kunstnere som Michelangelo og Caravaggio malte selvportretter hvor de selv fikk en rolle i bildets fortelling. I dagens kunstpraksis spiller kunstnerens kropp og selvportretter også rollen som selve mediet. Dette vil jeg fortelle om ved å vise eksempler fra Hannah Wilkes (1940-1993) kunstnerskap. Hun var på samme tid skulptør og skulptur og dokumenterte det ved fotografier.

Ved Hanna Horsberg Hansen, Institutt for kultur og litteratur

Hanna Horsberg Hansen har vært frilans fotograf med base i Porsanger
i Finnmark i femten år. Som fotograf arbeidet hun både med oppdrag,
utsmykkinger, utstillinger og egne dokumentariske prosjekter. Hun utga boka
Áigi ii mana – dat boahtá / Tida går ikke – den kommer i samarbeid med Anna
Anita Hivand i 2000.
De siste årene har hun studert kunsthistorie på Universitetet i Tromsø.
Høsten 2010 leverte hun avhandlingen Fluktlinjer: Forståelser av samisk
samtidskunst for graden PhD.